Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn

A6 Sedan > A6 > Audi Việt Nam

Thiết lập những chuẩn mực mới trong phân khúc xe sang

rear view A6 Sedan

Thông số kỹ thuật

Audi A7 Sportback

Audi A7 Sportback

Audi A7 Sportback như một đại sứ tiên phong trong cuộc cách mạng về ngôn ngữ thiết kế, trong khi đó vẫn giữ gìn được đặc tính quattro truyền thống. Điều này minh chứng cho A7 Sportback luôn phát triển bản thân lên một tầm cao mới thông qua quá trình tái sáng tạo.