Ngôn ngữ

Vui lòng lựa chọn

Audi Ho Chi Minh > Tuyển dụng > Audi Vietnam

Audi Ho Chi Minh

 • Career-subpage-desktop.jpg
Career-subpage-desktop.jpg

Tuyển dụng
Những vị trí đang tuyển

1. Giám Đốc Hậu Mãi/ Dịch Vụ Toàn Quốc

 • Bằng cấp: Đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành liên quan đến ô tô.
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 08 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ ô tô.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý, Trưởng phòng.
 • Có khả năng huấn luyện, đào tạo dịch vụ chuyên môn.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo word, Excel.
 • Kỹ năng mềm: Phân tích, quyết định và giải quyết vấn đề.
 • Có kiến thức chung về điều hành quản lý, marketing.

2. Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Chung (Cấp Tổ Trưởng)

 • Bằng cấp: Đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành liên quan đến ô tô.
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
 • Kỹ năng mềm: làm việc theo nhóm, giao tiếp tốt, có thể làm việc dưới áp lực cao.
 • Có thể làm việc dưới áp lực cao.
 • Có bằng lái ô tô và có kinh nghiệm lái xe.

3. Cố Vấn Dịch Vụ

 • Bằng cấp: Đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành liên quan đến ô tô.
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tư vấn về dịch vụ ô tô.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo word, Excel.
 • Kỹ năng mềm: làm việc theo nhóm, giao tiếp tốt, có thể làm việc dưới áp lực cao.
 • Có bằng lái ô tô và có kinh nghiệm lái xe.

4. Nhân Viên PDI

 • Bằng cấp: Cao đẳng chuyên ngành liên quan đến ô tô.
 • Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
 • Máy tính: Trình độ cơ bản, sử dụng thành thạo Word, Excel
 • Kỹ năng mềm: làm việc theo nhóm, giao tiếp tốt, có thể làm việc dưới áp lực cao.
 • Có bằng lái ô tô và có kinh nghiệm lái xe.

5. Hành Chánh Dịch Vụ

 • Bằng cấp: Đại học hoặc cao đẳng.
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
 • Máy tính: Trình độ cơ bản, sử dụng thành thạo Word, Excel
 • Kỹ năng mềm: làm việc theo nhóm, giao tiếp tốt, có thể làm việc dưới áp lực cao.

Để tìm hiểu thêm thông tin về tuyển dụng tại Audi Việt Nam, vui lòng liên hệ:

E-Mail: hr@audi.vn
Tel. 84 (0) 2839 118 006