Audi Flying Technician Program

Nhằm tạo ra hiệu suất hoạt động cao, những chiếc xe hạng sang cần được bảo trì đúng cách theo định kỳ. Để bảo đảm sự vận hành tối ưu cho xe của khách hàng Audi Việt nam hằng năm đều tổ chức chương trình Flying Technician, tạo cơ hội cho xe Audi được chăm sóc bởi những chuyên gia kĩ thuật hàng đầu đến Bạn có thể gọi điện  đến bộ phận dịch vụ Audi Việt Nam để đăt cuộc hẹn hoặc đơn giản đăng kí tại đây.

Chương trình bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 10 tại Hồ Chí Minh và từ ngày 20 đến 24/10 tại Hà Nội.